Garantiprogram

PROGRAMBESKRIVELSE:

JB Tools tilbyr uavhengig av sine kunder et best-in-class garantiprogram som tar sikte på å levere sine kunder 100 % tilfredshet ("Garantiprogrammet"). Derfor, for å supplere JB Tools sin 100 % tilfredshetsgaranti, tilbyr JB Tools sine kunder en garanti på alle produkter som selges av JB Tools som følger: JB Tools garanterer at hvert eneste produkt det selger er fri for defekter i utførelse og materialer, under normal bruk og betingelser, i en tidsperiode lik lengden som er inkludert i produsentens garanti som gjelder for produktet fra den opprinnelige kjøpsdatoen fra JB Tools pluss en ekstra periode på 180 kalenderdager. Ytterligere relatert informasjon om vår produsentmatchingspolicy finner du ved å klikke her.

INNLEGG AV KRAV:

For å sende inn et krav under dette garantiprogrammet, vennligst send en e-post til support@jbtools.com , og inkluder følgende: (i) bilde(r), video(er) og/eller andre bevis som viser den defekte tilstanden og/eller feilfunksjonen; (ii) bevis på kjøp av produktet fra JB Tools ; og (iii) modell og/eller serienummer associated til produktet.

GARANTIPROSESS:

JB Tools samtykker, etter eget valg, og basert på produkttilgjengelighet, i løpet av den gjeldende garantiperioden, (i) å reparere eventuelle defekte tilstander i materiale eller utførelse, (ii) å levere et reparert eller renovert produkt av lik verdi uten kostnad for kunden, ELLER (iii) å utstede en refusjon til kunden på et beløp som tilsvarer verdien av produktet på det tidspunktet garantikravet fremsettes. Slik reparasjon, erstatning eller refusjon under dette garantiprogrammet er underlagt: (i) verifisering av den defekte tilstanden og/eller feilfunksjonen, samt (ii) bevis på kjøp av produktet fra JB Tools , som bekreftet ved å fremlegge bevis på transaksjonen samt modell og/eller serienummer associated til garantiproduktet.

BEGRENSNINGER:

Med forbehold om en gjeldende produsentgaranti som uttrykkelig sier noe annet, inkluderer og/eller gjelder ikke dette garantiprogrammet for følgende situasjoner: (i) Enhver defekt tilstand og/eller funksjonsfeil som følge av feil bruk (for eksempel bruk i strid med brukerhåndboken associated til produktet); (ii) Enhver defekt tilstand og/eller funksjonsfeil som følge av bruk som produktet ikke er beregnet for; (iii) Enhver defekt tilstand og/eller funksjonsfeil som følge av feil eller utilstrekkelig vedlikehold eller stell; (iv) Enhver defekt tilstand og/eller funksjonsfeil som følge av misbruk, misbruk, uaktsomhet eller ulykker; (v) Kundens misnøye; og/eller (vi) Normal slitasje. JB Tools gir ingen uttrykkelig garanti eller betingelse, verken skriftlig eller muntlig, og JB Tools fraskriver seg uttrykkelig alle garantier og betingelser som ikke er angitt i dette garantiprogrammet.

FORLENG GARANTIEN:

Hvis du har kjøpt en utvidet garanti, se nedenfor:

  • For vanlige spørsmål om utvidet garanti, vennligst klikk her.
  • Hvis en ordre kanselleres, kanselleres garantikontrakten automatisk.
  • Garantien bør også refunderes dersom en vare med garanti returneres/refunderes.
  • Extend aksepterer garantirefusjoner/kanselleringer i 60 dager.
  • For å starte et nytt krav eller for å spore et eksisterende krav, vennligst besøk https://customers.extend.com.